18
ΙΑΝ

Μαρινόπουλος: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης


Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στο θέμα της Μαρινόπουλος, ωστόσο τα "αγκάθια" εντοπίζονται τώρα στις δικαστικές διαδικασίες.


Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η καθυστέρηση στην έκδοση - δημοσίευση της απόφασης έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει ενεργοποιηθεί μια από τις βασικές διαλυτικές αιρέσεις της συμφωνίας, σύμφωνα με την οποία έως τις 14 Φεβρουαρίου θα έπρεπε να έχει παρέλθει ο μήνας των τριτανακοπών, ο οποίος με βάση την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης θα παρέλθει στις 19 Φεβρουαρίου.

 

Πάντως στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμφωνία εξυγίανσης εγκρίθηκε με λίγους αστερίσκους.

 

Σύμφωνα με το κείμενο 144 σελίδων η βασική αλλαγή που έχει επιφέρει η απόφαση είναι ότι το δικαστήριο δεν δέχθηκε το άρθρο εκείνο της συμφωνίας που προέβλεπε ότι διαγράφονται σε ποσοστό 100% όσες εκκρεμοδικίες, δικαστικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις δεν μεταφέρονται στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από την Σκλαβενίτης.

 

Παράλληλα το δικαστήριο δέχθηκε την κύρια παρέμβαση της βιομηχανίας αναψυκτικών Λουξ - Μαρλαφέκας, η οποία υποστήριζε ότι οι απαιτήσεις της από τη Μαρινόπουλος είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναγράφονταν στη συμφωνία. Το δικαστήριο ζητεί να διορθωθεί το σχετικό ποσό από τα 170.531 ευρώ σε 207.980 ευρώ.

 

Η απόφαση φέρει ημερομηνία 16 -1 -2017 και πρόκειται να δημοσιευθεί στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων στις 20 - 1- 2017. Μεσα στην ημέρα, πάντως, καθώς πλέον οι δικηγόροι έχουν στα χέρια τους την απόφαση αναμένεται να δοθεί και η λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την ενεργοποίηση μίας εκ των τριών διαλυτικών αιρέσεων της συμφωνίας εξυγίανσης. 

Produced by