28
ΙΑΝ

Καθημερινή ΑΕ: Πώληση δεξαμενόπλοιου από θυγατρική εταιρία


 Στην πώληση του δεξαμενόπλοιου m/t Okeanis, Νηολογίου Πειραιά, προχώρησε η θυγατρική της εταιρίας "Η Καθημερινή ΑΕ", "Αργοναύτης Εταιρία Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία".
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη από την πλοιοκτήτρια θυγατρική της εταιρίας συμφωνητικό πωλήσεως και η παράδοση του πλοίου συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί μέχρι 4 Απριλίου 2011.

Το συμφωνηθέν τίμημα για την πώληση του πλοίου είναι 18.750.000 δολ., καταβλητέο τοις μετρητοίς με την παράδοση του πλοίου, ενώ θα καταβληθεί από την αγοράστρια, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την πιο πάνω ημερομηνία, το 10% του τιμήματος σε κοινό λογαριασμό της πωλήτριας και αγοράστριας, προς εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων της αγοράστριας, κάτω από το συμφωνητικό πωλήσεως.

Produced by