31
ΙΑΝ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Eκόνα-Ήχος


Η εταιρία ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ -βασικού μέτοχου της εισηγμένης ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ- η οποία διεξήχθη χθες, 30.1.2011, μεταξύ άλλων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρωταρχικό μέλημα του οποίου, λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας τόσο της EXPERT ΕΛΛΑΣ όσο και της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ.

Προς τούτο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της EXPERT ΕΛΛΑΣ εξουσιοδότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα σε συζητήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ και να εξετάσουν όλες τις πιθανές ενέργειες που θα μπορούσαν να δώσουν προοπτική υγιούς πορείας των δύο εταιριών και θα τις βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον .
 
Παράλληλα, ο κος Κρασιάς Χαράλαμπος, ο οποίος επισημαίνεται ότι είναι μέτοχος μειοψηφίας (ποσοστό μικρότερο του 5%) στην εισηγμένη, με επιστολή του απευθυνόμενη προς την Γ.Σ. της EXPERT ΕΛΛΑΣ, εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που κατέχει η EXPERT ΕΛΛΑΣ στην ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ (το οποίο σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 48,54%).
 
Η συνολική πρόταση του κου Κρασιά θα τεθεί άμεσα προς διαβούλευση στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών EXPERT ΕΛΛΑΣ και ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ προς περαιτέρω διερεύνηση. Σε κάθε περίπτωση η ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ δεσμεύεται να ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του συγκεκριμένου θέματος.
Produced by