31
ΙΑΝ

Πετζετάκις: Στο στάδιο της τελικής ρευστοποίησης το ομόλογο που θα χρηματοδοτήσει την εταιρία


Στο στάδιο της τελικής ρευστοποίησης είναι το ομόλογο που θα χρηματοδοτήσει την εταιρία Α.Γ. Πετζετάκις ΑΕ, έχοντας περάσει θετικά όλες τις δοκιμασίες αξιολόγησης, σύμφωνα με τον αλλοδαπό επενδυτικό οίκο Javes Services Inc.

Όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την από 27.01.2011 (ήδη ανακοινωθείσα) καταγγελία του ομολογιακού δανείου των 17,5 εκατ. ευρώ από την Credit Renaissance & PSAM, ο "Ξένος Επενδυτής" Javes Services Inc δεσμεύτηκε όπως μέχρι την 28.02.2011, μεταφέρει στον λογαριασμό της εταιρίας το ποσό των 25 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό θα διατεθεί στην εξαγορά του καταγγελθέντος δανείου και στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της εταιρίας και των θυγατρικών της. Ο "Ξένος Επενδυτής" Javes Services Inc δεσμεύτηκε επίσης να προβεί σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του συνόλου των ομολογιακών δανείων της Α.Γ.Πετζετάκις.

Στην ανακοίνωση της εταιρίας Πετζετάκις επισημαίνεται ότι το καταγγελθέν δάνειο, επέφερε ληξιπρόθεσμους τόκους ύψους 3.275.932 ευρώ. Το σύνολο των δανείων καθώς και τους ληξιπρόθεσμους τόκους αυτών, η εταιρία τα είχε συμπεριλάβει στις οικονομικές της καταστάσεις.

Produced by