01
ΦΕΒ

AΤΕ: Νέο εκτελεστικό μέλος ο κος Α.Αντωνόπουλος


Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΑΤΕbank σας γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 31-01-2011, εξέλεξε νέο μη εκτελεστικό μέλος του, τον κ. Αντωνόπουλο Αλέξανδρο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Τζαβαλή Ηλία.
Produced by