01
ΦΕΒ

Ιntracom: Παραιτήθηκε ο κος Νικόλαος-Σωκράτης Λαμπρούκος


Η INTRACOM HOLDINGS  ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Νικολάου-Σωκράτη Λαμπρούκου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δη από τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Ανάπτυξης & Οργάνωσης της Εταιρίας καθώς και από τις θέσεις που κατέχει στις διοικήσεις των λοιπών εταιριών του Ομίλου.

Ο Ομιλος Intracοm Holdings ευχαριστεί θερμά τον κ. Ν. Σ. Λαμπρούκο για τη σημαντικότατη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στον Ομιλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια.
Produced by