01
ΦΕΒ

Εικόνα Ήχος: Αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων και περιστολή των δαπανών


 Την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος στην Αθήνα, στην περιοχή της Καλλιθέας, αποφάσισε η διοίκηση της εταιρίας Εικόνα Ήχος ΑΕΕ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου πωλήσεων και της περιστολής των δαπανών της.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιορίας, η δύσκολη οικονομική συγκυρία ιδιαίτερα στον κλάδο των ηλεκτρικών συσκευών περιόρισαν σημαντικά τις πωλήσεις του εν λόγω καταστήματος και καθιστούσαν αδύνατη την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών του εξόδων.

Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου καταστήματος στη περίοδο 1.1.-30.11.2010 ανήλθαν σε 915,67 χιλ. ευρώ (συμμετοχή 6,8% στο σύνολο των πωλήσεων της εταιρίας για το 11μηνο 2010) ενώ, για το ίδιο διάστημα, οι δαπάνες ανήλθαν σε 337,82 χιλ. ευρώ (36,9% επί των πωλήσεων). Για την περίοδο 1.1.-30.11.2009 οι πωλήσεις του καταστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.670,56 χιλ. ευρώ ενώ, για το ίδιο διάστημα, οι δαπάνες ανήλθαν σε 381,15 χιλ. ευρώ (22,8% επί των πωλήσεων). Η σημαντική επιδείνωση του δείκτη δαπανών προς πωλήσεις από το 22,8% στο 36,9% κατέστησαν αναπόφευκτη την απόφαση αυτή της διοίκησης.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση της διοίκησης σχετίζεται με την αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή των μετοχών σε κατηγορία επιτήρησης και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος του κ. Χαράλαμπου Κρασιά για αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εικόνα Ηχος ΑΕΕ που κατέχει η Expert Ελλάς ΑΕ, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρία χθες (31.1.2011).

Produced by