01
ΦΕΒ

Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές η ΑΜΚ


Στο 129,43% ανήλθε το ποσοστό κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά 807 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην αύξηση συμμετείχαν 93.690 μέτοχοι και το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 1.044.603.341 ευρώ, από τα οποία 784.053.107 ευρώ αντιστοιχούν στις αιτήσεις εγγραφής με άσκηση δικαιωμάτων προτίμηση και 260.550.234 ευρώ στις αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές.

Δείτε τη σχετικήανακοίνωση
Produced by