02
ΦΕΒ

Εικόνα Ήχος: Διακοπή λειτουργίας καταστήματος στη Θεσσαλονίκη


Την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, αποφάσισε η διοίκηση της εταιρίας Εικόνα Ήχος, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου πωλήσεων και της περιστολής των δαπανών της.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το τελευταίο διάστημα το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν ζημιογόνο, καθώς δεν επετεύχθησαν οι στόχοι των πωλήσεων. Η σημαντική πτώση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών περιόρισε τις πωλήσεις και είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης των άμεσων λειτουργικών εξόδων του καταστήματος. Οι πωλήσεις του συγκεκριμένου καταστήματος στη περίοδο 1.1.-30.11.2010 ανήλθαν σε 2.332,37 χιλ. ευρώ (συμμετοχή 17,4% στο σύνολο των πωλήσεων της εταιρίας για το 11μηνο 2010), ενώ για το ίδιο διάστημα, οι δαπάνες ανήλθαν σε 725,77 χιλ. ευρώ (31,1% επί των πωλήσεων).

Για την περίοδο 1.1.-30.11.2009 οι πωλήσεις του καταστήματος διαμορφώθηκαν σε 3.654,04 χιλ. ευρώ ενώ, για το ίδιο διάστημα, οι δαπάνες ανήλθαν σε 846,15 χιλ. ευρώ (23,2% επί των πωλήσεων).

Η σημαντική επιδείνωση των οικονομικών δεικτών του καταστήματος παρά τις ενέργειες μείωσης των δαπανών (μείωση ενοικίου, περιορισμός προσωπικού κλπ) οδήγησαν την διοίκηση στην απόφαση να διακόψουν τη λειτουργία του καταστήματος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων και η απεμπλοκή από ζημιογόνα καταστήματα εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή των μετοχών σε κατηγορία επιτήρησης.

Produced by