02
ΦΕΒ

Εμπορική: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση ομολογιακών δανείων ύψους 1,166 εκατ. ευρώ


Ο Όμιλος της Εμπορικής Τράπεζας ολοκλήρωσε επιτυχώς, στις 1 Φεβρουαρίου 2011, τιτλοποίηση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, συνολικού ύψους 1.166 εκατ. ευρώ.


Η έκδοση των ομολογιών από την τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο Λονδίνο εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "Lemnos PLC".

Διοργανωτές της έκδοσης ορίσθηκαν η CACIB και Deutsche Bank.
Produced by