03
ΦΕΒ

ΕΥΔΑΠ: Νέες Τοποθετήσεις στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου


Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ανακοινώνει ότι από την 26η Ιανουαρίου 2011, οι κ.κ Κωνσταντίνος Αθανασούλας και Γιαννούλα Γκούμα τοποθετήθηκαν ως Ελεγκτές Α, ενώ οι κ.κ. Ζωή Θεοδωράτου και Κυριακή Παυλίδου τοποθετήθηκαν ως Ελεγκτές Β στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
Produced by