03
ΦΕΒ

MPB: Πώληση δικαιωμάτων προτίμησης από μετόχους


Στην πώληση δικαιωμάτων προτίμησης της Marfin Populal Bank προχώρησαν η Talanton Investment, η ΤΕΟΔΟΜΗ ΑΚΤΕ, η κ. Μαρίνα Θεοχαράκη και ο κ. Βασίλης Θεοχαράκης, στις 2 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση, η Talanton Investment, η οποία έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, ήτοι τον κ. Βασίλη Θεοχαράκη Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προέβη στην πώληση 1.528.697 Δικαιωμάτων Προτίμησης της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας €60.919,18.

Η ΤΕΟΔΟΜΗ ΑΚΤΕ Α.Ε., η οποία έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, ήτοι τον κ. Βασίλη Θεοχαράκη Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προέβη στην πώληση 4.819.000 Δικαιωμάτων Προτίμησης της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας €192.040,98.

Η κ. Μαρίνα Θεοχαράκη, η οποία έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Τράπεζα, ήτοι τον κ. Βασίλη Θεοχαράκη Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, προέβη στην πώληση 309.000 Δικαιωμάτων Προτίμησης της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας €12.313,14.

Ο κ. Βασίλης Θεοχαράκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στην πώληση 1.923.000 Δικαιωμάτων Προτίμησης της Marfin Popular Bank συνολικής αξίας €76.632,66.
Produced by