04
ΦΕΒ

Marfin: Καλύτερh τράπεζα στην Ελλάδα στον τομέα Private Banking


H Marfin Egnatia Bank, αναδείχθηκε από το διεθνές περιοδικό Euromoney, ως η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, για το 2011, στον τομέα του Private Banking.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας με αφορμή την συγκεκριμένη διάκριση, ο τομέας Private Banking της Marfin Egnatia Bank διαθέτει δέκα μονάδες σε Κύπρο, Λονδίνο και Αθήνα και με 110 εξειδικευμένα στελέχη, διαχειρίζεται 4,7 δισ.ευρώ από 4.500 πελάτες. Οι εργασίες εκτείνονται στους τομείς της παραδοσιακής Τραπεζικής, των διεθνών επενδύσεων καθώς επίσης του οικονομικού προγραμματισμού και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Προϊόντα από 6 διεθνείς επώνυμους οίκους παρακολουθούνται και προκρίνονται για συμμετοχή στα χαρτοφυλάκια των πελατών σύμφωνα με αυστηρές διαδικασίες επιλογής από έμπειρες αναλυτικές ομάδες στρατηγικής και μελετών. Η παρουσία του Private Banking εκτείνεται σε χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία, Εσθονία, Μάλτα, και Guernsey μέσω της Διεύθυνσης International Wealth Management.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η βράβευση του έγκυρου περιοδικού θεωρείται αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες της κατηγορίας αυτής και αναφέρεται ότι με σεβασμό στον επενδυτικό κίνδυνο που ο κάθε πελάτης επιθυμεί να αναλάβει και με συνεχή και σε βάθος ανάλυση των αγορών η Marfin Egnatia Bank κατάφερε παρά τη δύσκολη συγκυρία, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες που την εμπιστεύτηκαν.

Produced by