07
ΦΕΒ

ΔΕΗ: Έγκριση προϋπολογισμού απο το Δ.Σ.


Ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Ομίλου για το 2011 το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παραδοχές του προϋπολογισμού για την τιμή του πετρελαίου Brent και την ισοτιμία €/$ είναι $96/bbl και 1,25 αντίστοιχα, ενώ τα βασικά οικονομικά μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας: € 5,1 δισ.

Συνολικά Έσοδα: € 5,8 δισ.

Περιθώριο EBITDA: ~24%

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρίας επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και δικαιωμάτων CO2, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τα μεγέθη του προϋπολογισμού.
Produced by