08
ΦΕΒ

Βιομηχανία «Αλμάκο»: Ζημία 1,7 εκ. ευρώ εξαιτίας της κρίσης


Η συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης προφίλ αλουμινίου, λόγω της καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας, έπληξε τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας του τομέα "Almaco" (Αλουμίνιο Μακεδονίας), η οποία κατέγραψε ζημία ύψους 1,71 εκατ. ευρώ κατά την οικονομική χρήση 1.7.2009 - 30.6.2010.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον 31ο ισολογισμό της εταιρείας, η οποία εδρεύει στο Κιλκίς και διευθύνεται από τον Παντελή Αλ. Ζαχαριάδη, οι πωλήσεις της το προαναφερθέν χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 20,02 εκατ. ευρώ, από 28,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 29,1% σε ποσοστό και κατά 8,21 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ωστόσο η επιχείρηση βελτίωσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο, λόγω συμπίεσης του κόστους παραγωγής, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,59 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 4,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-25,4%). Συγκεκριμένα, αυξήθηκε από το επίπεδο του 17% την προηγούμενη χρήση, στο 17,9%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν στο επίπεδο των 2,68 εκατ. ευρώ, από 2,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-8,2%), καθώς συμπιέστηκαν οι δαπάνες διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας.

Η "Almaco" κατέγραψε ζημία προ φόρων, ύψους 1,71 εκατ. ευρώ, ενώ την προηγούμενη οικονομική χρήση είχε καταγράψει κέρδη 211.000 ευρώ, κυρίως λόγω εξόδων και ζημιών ύψους 1,79 εκατ. ευρώ από τη μείωση της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων της.

Χρησιμοποιώντας αδιάθετα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η εταιρεία διανέμει στους μετόχους της μέρισμα 141.000 ευρώ.

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας επιβαρύνθηκε λόγω των ζημιών, με τα ίδια κεφάλαια (17,91 εκατ. ευρώ) να αντιστοιχούν πλέον στο 25,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (70,46 εκατ. ευρώ), από 27,9% την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Produced by