08
ΦΕΒ

Μυτιληναίος: Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου για την "M & M GAS Co S.A."


Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εταιρεία "Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου" με το διακριτικό τίτλο "M & M GAS Co S.A.", κοινή εταιρεία με τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, έλαβε την άδεια προμήθειας φυσικού αερίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Με την άδεια που χορηγήθηκε στην M&M GAS τη Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2011, η εταιρεία αποκτά δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3428/2005. Η άδεια έχει ισχύ 20 έτη.

O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που για το 2011 αναμένεται να ξεπεράσει το € 1,5 δις και απασχολεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Produced by