08
ΦΕΒ

Pacific Renew Energy: Εισέρχεται στην αγορά φωτοβολταϊκών


Είσοδο στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων πραγματοποιεί η Pacific Renew Energy S.A., σε μια σύμπραξη των Cal West Investment Corporation, Κοντοβερός Α.Ε. και Όμιλος Γιαννίδη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα εταιρεία εστιάζει τις δραστηριότητές της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σκοπεύοντας να διανέμει καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πρώτη συνεργασία της είναι με την SOLYNDRA η οποία κατασκευάζει ιδιαιτέρως καινοτόμα φωτοβολταικά συστήματα για οροφές στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τον κο Χρήστο Κοντοβερό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της νέας εταιρίας, «σε ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά συστήματα οροφών, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο. Αυτή τη στιγμή, στον κλάδο, δραστηριοποιούνται πολλοί εταίροι, χωρίς, όμως, να υπάρχουν ξεκάθαροι marketleaders, ενώ, ταυτόχρονα, ο αριθμός των αξιόπιστων εταίρων είναι περιορισμένος. Η Pacific Renew Energy S.A. αναγνωρίζει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κλάδο κι έρχεται να ανταποκριθεί σε αυτά τα δεδομένα, με τη δέσμευση να αποτελέσει έναν δυναμικό κι αξιόπιστο εταίρο. Η στρατηγική μας είναι απλή και ξεκάθαρη: κάνουμε μόνο αντιπροσώπευση και χονδρική διακίνηση και όχι εγκαταστάσεις ΦΒ έργων. Με αυτή την στρατηγική μας «αποφεύγουμε τα αντικρουόμενα συμφέροντα και δεν ανταγωνιζόμαστε τους πελάτες μας»

Produced by