09
ΦΕΒ

Αύξηση 8% στα καθαρά κέρδη 2010 της 3Ε


Κατά 8% ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2010, της Coca Cola 3E. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 450 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,09, έναντι €0,01, το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο όγκος των πωλήσεων κατέγραψε αύξηση 1% σε σχέση με το 2009, διαμορφούμενος στα 2,1 δισ. unit cases, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 4% στα 6,794 δισ. ευρώ. Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €549 εκατ. το 2010, σταθερές σε σύγκριση με το 2009. Ο όγκος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 2.100 εκατ. κιβώτια, σημειώνοντας αύξηση 1% έναντι του 2009.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε €6.794 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €682 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5% έναντι του προηγούμενου έτους.Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €450 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8% έναντι του προηγούμενου έτους, και τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,24, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το δ'3μηνο, ο όμιλος κατέγραψε άλμα στα καθαρά κέρδη, χάρη στην ενίσχυση των πωλήσεων και της ευνοϊκής βάσης σύγκρισης. Ο δεύτερος μεγαλύτερος παγκοσμίως εμφιαλωτής της Coca-Cola ανακοίνωσε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 33 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν κατά μέσο όρο καθαρά κέρδη 35,3 εκατ. ευρώ, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 22,5 και 47,1 εκατ. ευρώ.

OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ'3ΜΗΝΟΥ

Οι καθαρές ταμειακές εκροές ανήλθαν σε €94 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2010, σε σχέση με τις καθαρές ταμειακές εισροές ύψους €27 εκατ. έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Ο όγκος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 481 εκατ. κιβώτια, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε €1.495 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €61 εκατ., αυξημένα κατά 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €33 εκατ., έναντι των €6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,09, έναντι €0,01 κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των προβλέψεων εννέα τραπεζών και χρηματιστηριακών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναμένονταν στα 35,3 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2009, όταν η εταιρία επιβαρύνθηκε από έκτακτη εισφορά ύψους 19,8 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι σε επίπεδο κερδών για το 2010 και παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στις περισσότερες από τις χώρες μας, η
Coca-Cola Τρία Έψιλον σημείωσε σημαντική απόδοση. Συνεχίσαμε να ενισχύουμε τη θέση μας στην αγορά, να βελτιώνουμε την αποδοτικότητά μας και να διατηρούμε ισχυρές ταμειακές ροές. Συγχρόνως, η παρουσία μας σε μεγάλο αριθμό χωρών με διαφορετικά χαρακτηριστικά μας επέτρεψε να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία μας.

Όσον αφορά στο τρέχον έτος, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ορισμένες από τις βασικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε παρουσιάζουν ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης. Παρόλα αυτά παραμένουμε επιφυλακτικοί, καθώς άλλες σημαντικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, ενώ αναμένουμε συνέχεια στις ανοδικές τάσεις των πρώτων υλών. Ο σχεδιασμός μας γίνεται σε βάθος χρόνου και κατά συνέπεια αυξάνουμε τις προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές μας δαπάνες για την περίοδο 2011 – 2013 σε €1,5 δις. Ταυτόχρονα παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της αποδοτικότητας μας και στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε τη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και αυξάνουμε τον στόχο για την περίοδο 2011-2013 σε €1,6 δις περίπου.»

Produced by