09
ΦΕΒ

Dionic: Ιδρύθηκε η Skroutz Limited στην Βρετανία


Ο Όμιλος DIONIC, ανακοινώνει οτι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της SKROUTZ LIMITED, με έδρα τη Μ. Βρετανία και αριθμό μητρώου Αγγλίας 7504527, μέσω της κατά 50% θυγατρικής της εταιρείας SKROUTZ Α.Ε.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και στη διείσδυση σε άλλες αγορές εκτός Ελλάδος η θυγατρική SKROUTZ Α.Ε. προχώρησε στην ίδρυση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας SKROUTZ LIMITED.
Produced by