09
ΦΕΒ

Citibank: Διάκριση για το Τμήμα Θεματοφυλακής


Την πρώτη θέση εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το τέταρτο τρίμηνο του 2010 κατέλαβε το Τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank Ελλάδος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα, η Citibank Ελλάδος πρώτευσε και στις δύο ως άνω κατηγορίες εκκαθαρίζοντας 16.55% και διεκπεραιώνοντας 28.50% επί του συνόλου των συναλλαγών.

Το τμήμα Θεματοφυλακής της Citibank , λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1989. Οι υπηρεσίες της τράπεζας απευθύνονται τόσο σε Έλληνες και αλλοδαπούς οι οποίοι επενδύουν σε ελληνικά χρηματιστηριακά προϊόντα και τίτλους της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και στους Έλληνες, οι οποίοι επενδύουν στο εξωτερικό αντιστοίχως, μέσω ενός μοναδικού δικτύου που εκτείνεται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο.


Produced by