09
ΦΕΒ

ΟΠΑΠ: Εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος


Η ΟΠΑΠ Α.Ε.  ανακοινώνει  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κου Περικλή Βενιέρη του Γεωργίου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου του Δημητρίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, και την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, κατά τροποποίηση της υπ' αριθμόν 28/27.10.2010 (θέμα 1ο προ ημερησίας διάταξης) απόφασης Δ.Σ. ως ακολούθως:

1. Χάρης Σταματόπουλος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Ιωάννης Σπανουδάκης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Δημοσθένης Αρχοντίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
4. Περικλής Βενιέρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
5. Παναγιώτης Βρυώνης του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
6. Γεώργιος Κυριακός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
7. Μαρίνα Μασσαρά του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
8. Γεώργιος Ράλλης του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
9. Νικόλαος Σοφοκλέους του Σοφοκλέους, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
10. Αλέξιος Σωτηρόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
11. Χρυσή Χατζή του Τριαντάφυλλου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Produced by