09
ΦΕΒ

Geniki Bank: Στις 15/2 τα αποτελέσματα της Τράπεζας


H GENIKI Bank Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., ανακοινώνει τις μεταβολές στο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2011, λόγω αλλαγής της ημερομηνίας της Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2010 .

1.Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011: Ανακοίνωση- Δελτίο Τύπου των Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2010.

2.Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011: Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2010.

3.Τετάρτη 13 Απριλίου 2011: Ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα του Οικονομικού Έτους 2010.

4.Τρίτη 03 Μαΐου 2011: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 3μήνου 2011.

5.Τετάρτη 04 Μαΐου 2011 : Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 3μήνου 2011.

6.Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

7.Δευτέρα 01 Αυγούστου 2011: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2011.

8.Τρίτη 02 Αυγούστου 2011: Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 6μήνου 2011.

9.Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2011: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μήνου 2011.

10.Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2011: Δημοσίευση στο Τύπο των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 9μήνου 2011.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά τη λήξη των συνεδριάσεων του Χ.Α. κατά την αντίστοιχη ημερομηνία.

Η Τράπεζα δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2010.
Produced by