10
ΦΕΒ

Εμπορική: Νέα λύση για άμεση εξασφάλιση ρευστότητας


 Μια νέα λύση για άμεση εξασφάλιση ρευστότητας, το “EasyΥπερανάληψη”, ανακοίνωσε ότι προσφέρει η Εμπορική Τράπεζα σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 50.000 μέχρι 3.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, προσωρινές ή έκτακτες ταμειακές ανάγκες έως 50.000 ευρώ μπορούν να ικανοποιηθούν από το “EasyΥπερανάληψη” της Εμπορικής Τράπεζας, με τη δυνατότητα υπερανάληψης στο λογαριασμό όψεως της επιχείρησης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο έτη λειτουργίας και διατίθεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο στηρίζεται στο Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας (ΒΕΧ).

Παράλληλα, η Εμπορική Τράπεζα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη διαχείριση του λογαριασμού τους, προσφέροντας τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω e-banking, Phone Banking και παγίων εντολών, ενώ ο πελάτης ενημερώνεται κάθε τρίμηνο για την κίνηση του λογαριασμού του.

Produced by