11
ΦΕΒ

Proton Bank: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 60 εκατ. ευρώ


Στην έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 60 εκατ. ευρώ προέβη η Proton Τράπεζα ΑΕ, δυνάμει της από 26.1.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι τίτλοι καλύφθηκαν στο σύνολό τους μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με ημερομηνία έκδοσης την 8η Φεβρουαρίου 2011.

Η τράπεζα, ως εκδότης, έχει το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων, κατόπιν έγγραφης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την έκδοση αυτή, ενισχύεται περαιτέρω ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας δεδομένου ότι οι ομολογίες αποτελούν Lower Tier II κεφάλαιο.

Produced by