11
ΦΕΒ

Τιτάν: Το όριο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου υπερέβη η Capital Research and Management


 Το όριο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Ανώνυμης Εταιρίας Τσιμέντων Τιτάν υπερέβη την 8/2/2011 το ποσοστό συμμετοχής της Capital Research and Management Company και ανέρχεται σε 5,089%, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Produced by