11
ΦΕΒ

ΔΕΗ: Στα 139 εκ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες για το 2010


Στα 139 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Χαμηλή και τη Μέση Τάση, το δωδεκάμηνο του 2010, ενώ, για τους πελάτες της Χαμηλής Τάσης, η αντίστοιχη μείωση ανέρχεται στα 101 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια εσόδων, καθώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό παραμένει ανεξόφλητο και μετά το πέρας εξαμήνου.

Ειδικότερα, οι ανείσπρακτες οφειλές σε Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και Μέση Τάση (ΜΤ), μετά το πέρας εξαμήνου, ως προς το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών, στο δωδεκάμηνο του 2010, ανέρχεται σε περίπου 6%.

Όπως σημειώνεται, η εταιρεία προβαίνει στις αναγκαίες προβλέψεις, σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισπραξιμότητα κρίνεται επισφαλής. Στο 9μηνο του 2010, η αύξηση των προβλέψεων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αναφορικά με οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών της ΧΤ και ΜΤ ανέρχεται στα 21 εκατ. ευρώ.
Produced by