13
ΦΕΒ

ΔΕΗ: Στα 139 εκατ. οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί


Η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων λογαριασμών της ΔΕΗ στη χαμηλή και τη μέση τάση το δωδεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε 139 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικότερα για τους πελάτες της χαμηλής τάσης η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 101 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω διευκρινίζει η Επιχείρηση με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με ανεξόφλητους λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οποία φθάνουν στα 400 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζει, το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια εσόδων, καθώς σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό παραμένει ανεξόφλητο και μετά το πέρας εξαμήνου.

Συγκεκριμένα, οι ανείσπρακτες οφειλές σε Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και Μέση Τάση (ΜΤ) μετά το πέρας εξαμήνου ως προς το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών στο δωδεκάμηνο του 2010 ανέρχονται σε περίπου 6%.

Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση προβαίνει στις αναγκαίες προβλέψεις σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισπραξιμότητα κρίνεται επισφαλής.

Στο 9μηνο του 2010, η αύξηση των προβλέψεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009 αναφορικά με οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών της Χ.Τ. και Μ.Τ. ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ.

 


Produced by