14
ΦΕΒ

Marfin PB: Υπερκαλύφθηκε η αμκ


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD συνολικού ύψους 488,2 εκατομμυρίων ευρώ, όπως α΄νακοίνωσε η τράπεζα.

Το συνολικό ποσό των εγγραφών ανήλθε σε 540 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 458 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και 82 εκατομμύρια ευρώ από αιτήσεις προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές.

Το ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανήλθε σε 111%. Η αντίστοιχη κάλυψη από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης ανέρχεται σε 94% ενώ οι εναπομείνασες αδιάθετες μετοχές καλύφθηκαν κατά 2,7 φορές από τις αιτήσεις προεγγραφής.

Οι δείκτες πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και συνολικής εποπτικής κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου ενισχύονται μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 180 μονάδες βάσης και διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 12,3% και 13,9% (pro forma στοιχεία βάσει των μεγεθών της 30.09.2010 και λαμβάνοντας υπόψη την συμφωνία πώλησης ποσοστού στην Laiki Bank Australia Ltd σύμφωνα με το Δελτίο τύπου με ημερομηνία 28/1/2011), δείκτες οι οποίοι αντιστοιχούν σε πρωτοβάθμια και συνολικά εποπτικά κεφάλαια 3,3 και 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο Ομίλου .

Σημειώνεται ότι, η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
Produced by