14
ΦΕΒ

Άλκο: Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου σε σώμα


 Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κλάδου αλουμινίου Άλκο Ελλάς ΑΒΕΕ που εξέλεξε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 11ης Φεβρουαρίου 2011.

Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου ορίστηκε τετραετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του α' εξαμήνου του έτους 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα 14/02/2011 ως εξής:

1. Tζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και σιευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2. Γεωργίου Απόστολος του Διονυσίου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

3. Τζώρτζης Παναγιώτης του Θεοδώρου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

4. Γκότσης Χαράλαμπος του Παναγή, αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Λυμπεράκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Λάιος Γεώργιος του Εμμανουήλ, τραπεζικός, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Κουδούνης Πάτροκλος του Γεωργίου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.Produced by