16
ΦΕΒ

Nεώριον: Σε διαπραγματεύσεις με στόχο την αναδιάρθρωση υποχρεώσεών της


Τις προσπάθειες κεφαλαιουχικής ενίσχυσης του ομίλου, νέου δανεισμού καθώς και βελτίωσης των συμβατικών ταμειακών ροών του συνεχίζει η διοίκηση της Νεώριον ΑΕ Συμμετοχών, όπως αναφέρεται σε επιστολή της εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών την οποία υπογγράφει ο πρόεδρος κ. Νίκος Ταβουλάρης.

Επιπλέον στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των πιστωτριών Τραπεζών και του Ελληνικού Δημοσίου, για την αναδιάρθρωση των δόσεων του τιμήματος εξαγοράς των Ναυπηγείων Ελευσίνας και την μετάθεση της καταβολής των υπολειπομένων δόσεων, εκ των οποίων εκκρεμεί η καταβολή δύο δόσεων συνολικού ύψους 10.344.400 ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας είχε επισημάνει σε προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις τους σοβαρούς κινδύνους ρευστότητας που αντιμετωπίζει και για ποιούς λόγους δημιουργήθηκε ταμειακή στενότητα. Η πάροδος αρκετού χρόνου για την επίλυση των προβλημάτων αυτών περιόρισε τα υφιστάμενα χρονικά περιθώρια, με συνέπεια να προκύπτει αβεβαιότητα για το μέλλον της εταιρείας.

Ο όμιλος στις 31.12.2010 δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το προσωπικό, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του ανέρχονταν σε 29,72 εκ.ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που παρέσχε στις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι λόγω των καθυστερήσεων αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς τους βασικούς προμηθευτές του προγράμματος κατασκευής των ΤΠΚ 6&7, ορισμένοι εξ’ αυτών έχουν προειδοποιήσει για άσκηση των συμβατικών τους δικαιωμάτων και ήδη διεξάγονται συζητήσεις για ρύθμιση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων προς αυτούς.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα ναυπηγήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, στην επιστολή επισημαίνεται ότι η απόφαση του ΚΥΣΕΑ του Δεκεμβρίου 2008 και οι δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας για την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατασκευή 6 φρεγατών τύπου FREMM, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία, η οποία έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Γαλλική DCNS - που κατασκευάζει τις φρεγάτες αυτού του τύπου - για την κατασκευή των ελληνικών φρεγατών στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας/ Νεωρίου.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και σύνταξης της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και τους εκπροσώπους της Γαλλικής πλευράς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η επίτευξη συμφωνίας κατασκευής η οποία θα είναι μέσα στο πλαίσιο του προαναφερόμενου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της DCNS και ναυπηγείων Ελευσίνας/Νεωρίου, θα εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των ναυπηγείων και αυξημένη απασχόληση για τα επόμενα 10 χρόνια, ενώ θα ασκήσει σημαντική θετική επιρροή στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων.

"Σημειώνεται ότι επανειλημμένα η κυβέρνηση με δηλώσεις αρμοδίων Υπουργών, έχει ανακοινώσει ότι το πρόγραμμα φρεγατών θα υλοποιηθεί χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης του. Επί πλέον η γαλλική εταιρεία έχει δηλώσει ότι μέρος του ναυπηγικού έργου κατασκευής φρεγατών τύπου FREMM που ναυπηγεί για το Γαλλικό Ναυτικό, θα ανατεθεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας" αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Produced by