16
ΦΕΒ

Βιοκαρπέτ: Παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά 20 χρόνια


Την παράταση της διάρκειας της εταιρείας κατά 20 χρόνια, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας Βιοκαρπέτ ΑΕ.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε να παραταθεί η διάρκειά της από 50 σε 70 χρόνια και αρχίζει από την 14/04/1970, ενώ η ΓΣ εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αριθμός των μετόχων στη Γ.Σ. ήταν 12, κάτοχοι 20.038.153 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 83,54% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρείας.

Produced by