17
ΦΕΒ

Τρ. Κύπρου: Στις 28/02 τα ετήσια αποτελέσματα


Τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ,  για να εξετάσει τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και την καταβολή ή μη τελικού μερίσματος.

Κατά την ίδια συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη στρατηγική και τους στόχους του Συγκροτήματος για το 2011 καθώς και θέματα κεφαλαίου.

Οι σχετικές ανακοινώσεις στα χρηματιστήρια Αθηνών και Κύπρου και στον Τύπο θα γίνουν πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίας στις 28 Φεβρουαρίου 2011.
Produced by