17
ΦΕΒ

Ατλάντικ: Πώληση παγίου εξοπλισμού δύο καταστημάτων στον Πειραιά


Στην πώληση του παγίου εξοπλισμού δύο καταστημάτων στον Πειραιά  ενός στην περιοχή της Αμφιάλης και ενός στην περιοχή του Κορυδαλλού στην επιχείρηση ''ΒΕΛΠΑΖ Α.Ε.'', προσχώρησε η Εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ, στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος αναδιάρθρωσης του δικτύου της και με γνώμονα τη μείωση των υποχρεώσεών της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της. Παράλληλα, αποπλήρωσε μέρος του υπολοίπου οφειλής προς την εν λόγω εταιρεία.

Η αναδιάρθρωση του δικτύου θα συνεχιστεί ως έχει αναγγελθεί.
Produced by