18
ΦΕΒ

Βιοτέρ: Η κα Γ.Σερβετά Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου


Η ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η κ. Γεωργία Σερβετά του Νικολάου Οικονομολόγος, διορίζεται Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας σε αντικατάσταση του παρετηθέντος κ. Ανέστη Καρυπίδη.

Η απόφαση διορισμού της κας Γ. Σερβετά ελήφθη από το Δ.Σ. της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ στη συνεδρίασή του υπ.αρ.4677/18-2-2011.
Produced by