18
ΦΕΒ

Σαράντης: Στις 28/3 τα αποτέσματα του έτους 2010


Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα 12Μ 2010 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δευτέρα 28 Μαρτίου μετά το κλείσιμο του ΧΑΑ - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και την εταιρική ιστοσελίδα (www.sarantis.gr). Το Δελτίο Τύπου θα αποσταλεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ η ενημέρωση αναλυτών θα αποσταλεί στην ευρεία επενδυτική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τρίτη 29 Μαρτίου ώρα 17.00 : Ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στο τηλέφωνο 211 180 2000.
Produced by