21
ΦΕΒ

Ridenco: Eπαναδιαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας μνε την Timberland


Η ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με επιστολή του οίκου Timberland την οποία έλαβε στις 17.02.2011 η θυγατρική της κυπριακή εταιρεία Woodland Designs Plc, επίσημος Διανομέας (Distributor) για τα είδη ένδυσης και υπόδησης με το σήμα Timberland, συμφωνήθηκε η επαναδιαπραγμάτευση των όρων συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν μέχρι την 17η Μαΐου 2011 ή σε απώτερο χρόνο που τυχόν συμφωνηθεί από τα δύο μέρη.

Κατά τον χρόνο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων ο οίκος Timberland συμφώνησε ότι δεν θα ασκήσει δικαιώματα καταγγελίας που πηγάζουν από την ισχύουσα σύμβαση διανομής, αναφέρονται σε μειωμένες αγορές προϊόντων κατά την χρήση 2010 και γνωστοποιήθηκαν με την Επιστολή.

Τα μέρη εξέφρασαν επίσης την πρόθεσή τους για την διαμόρφωση αμοιβαίως επωφελών όρων συνεργασίας.


Produced by