21
ΦΕΒ

Rilken: Η κος Α.Κουρέλας Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων


Η εταιρεία Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι από την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων αναλαμβάνει ο κος Αρκάδιος Κουρέλας σε αντικατάσταση της κας Μάρθας Μπόνου, η οποία στο εξής θα ασκεί αποκλειστικά τα καθήκοντα της Υπεύθυνης Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Produced by