21
ΦΕΒ

J&P-ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση του 2009


Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος έως και τη χρήση του 2009.

Το σύνολο των καταλογισθέντων φόρων και προσαυξήσεων για τα πέντε έτη 2005-2009 ανήλθε σε €506.587, το οποίο καλύπτεται πλήρως από τις προβλέψεις των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, και παραμένει υπόλοιπο μη χρησιμοποιημένων προβλέψεων ύψους περίπου 53 χιλιάδων ευρώ.
Produced by