21
ΦΕΒ

Χατζηϊωάννου: Ο κος Δ.Παπαδόπουλος Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου


Ο Όμιλος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ανακοινώνει ότι καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου ανέλαβε ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Κατά την τελευταία εικοσαετία κατέχει διευθυντικές θέσεις στις οικονομικές διευθύνσεις μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε., GRUNDFOS HELLAS A.E., UPS OF GREECE INC., TNT SKYPAK HELLAS LTD. και FFG PLATINUM A.E.. Επιπλέον, o κ. Παπαδόπουλος έχει εργαστεί και ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων επί θεμάτων φορολογίας, λογιστικής οργάνωσης και μεθόδων.

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενώ διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) καθώς και στα Χρηματοοικονομικά (Msc in Finance) από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Επιπρόσθετα, ο κ. Παπαδόπουλος είναι κάτοχος αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος Α' Τάξης.
Produced by