22
ΦΕΒ

Mermeren: Διευκρινίσεις για σύμβαση με την FHL Κυριακίδης


Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη σύμβαση διάνομής που είχε υπογράψει τον Απρίλιο του 2009  με την FHL Κυριακίσης, προχώρησε η Mermeren Kombinat AD Prilep.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Mermeren Kombinat AD Prilep (η “Εταιρεία”) αναφέρεται σε σύμβαση διανομής που έχει υπογράψει τον Απρίλιο 2009 (η “Σύμβαση”) με την FHL Η. Κυριακίδης Μάρμαρα Γρανίτες ΑΒΕΕ (“FHL”) σχετικά με τη διεθνή διανομή των προϊόντων της Εταιρείας, και ανακοινώνει ότι έχει ασκήσει μια δυνατότητα που της παρέχεται από τη Σύμβαση βάσει της οποίας, για την εναπομείνασα διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η Εταιρεία δεν θα υπόκειται πλέον σε ορισμένους συμβατικούς περιορισμούς περιλαμβανομένης ιδίως της υποχρέωσης αποκλειστικότητας για την πώληση των προϊόντων της μέσω της FHL.
Produced by