22
ΦΕΒ

Quality & Reliability: Στις 10/3 η εκποίηση 82 κοινών ονομαστικών μετοχών


 Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση 82 κοινών ονομαστικών μετοχών της Quality & Reliability ΑΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι μετοχές προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,47 σε 1,88 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 27.345.120 σε 6.836.280 κοινές ονομαστικές μετοχές(reverse split) σε αναλογία 1 νέα μετοχή με αντικατάσταση 4 παλαιών μετοχών.

Η CFS Χρηματιστηριακή ορίσθηκε ως το μέλος του ΧΑ το οποίο θα διενεργήσει την εκποίηση σύμφωνα με το οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν θα έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 3% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης από την προκαθορισμένη για την εκποίηση ημερομηνία συνεδρίασης του ΧΑ (δηλ. της Τετάρτης 9 Μαρτίου 2011).

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα διανεμηθεί στους δικαιούχους μετόχους με ευθύνη της Quality & Reliability.Produced by