24
ΦΕΒ

Μοχλός: "Εχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις"


Το Δ.Σ. της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι η εταιρεία έχει τηρήσει όλες τις κατά νόμον υποχρεώσεις της, ενόψει της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, και έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της.

Τα όσα δημοσιεύθηκαν στις 23/02/2011 στον ηλεκτρονικό τύπο είναι ανακριβή και πλήττουν αδίκως την εταιρεία μας.

Σεβόμενοι τους μετόχους μας και το επενδυτικό κοινό, είμαστε όπως πάντοτε στη διάθεσή τους για πλήρη συνεργασία και παροχή επαρκούς πληροφόρησης, σύμφωνα με τα διευρυμένα δικαιώματα μειοψηφίας που παρέχει ο νόμος.

Produced by