24
ΦΕΒ

Τεγόπουλος: Αλλαγές στη σύνθεση Δ.Σ.


O κ. Γλαύκος Μιχαλόπουλος εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τηε Χ.Κ. Τεγόπουλος, κατόπιν της παραίτησης του κ. Βασίλειου Τσαμπόκα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής :

1. Μαριάνθη Χρήστου Τεγοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

2. Ελένη Χρήστου Τεγοπούλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Άγγελος Μαστοράκης του Εμμανουήλ, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

4. Γλαύκος Ιάσονα Μιχαλόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Χρήστος Στυλιανού Ζερεφός, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Produced by