24
ΦΕΒ

Eurobank: Στα 113 εκ. ευρώ υποχώρησαν τα κέρδη του 2010


Στα 113 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της EFG Eurobank Εργασίας κατά το 2010. Κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, τα κέρδη ήταν στα 362 εκατ. ευρώ. Συνεπώς η μεταβολή ήταν της τάξεως του 69%.

Μετά την εκτακτη εισφορά τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 68 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σημειώθηκε βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα €32εκ. το 2010 έναντι ζημιών €44εκ. το 2009.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €850εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010 στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση και 9% στη διετία. Τα προ προβλέψεων έσοδα διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα (€1,5δισ.), παρά τις αντίξοες συνθήκες

Επιπλέον σημειώθηκαν σταθεροποιητικές τάσεις στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και μείωση του ρυθμού αύξησης.

Παράλληλα, όπως τονίζεται, η στρατηγική συνεργασία με τη Raiffeisen Bank International στην Πολωνία και η συγχώνευση με την Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ ενδυναμώνουν περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα του Ομίλου:

o Η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύεται οργανικά κατά τουλάχιστον 135 μονάδες βάσης
σε 13,1%

o Ενίσχυση ρευστότητας κατά περίπου €2δισ.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Νανόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Το 2010 η ελληνική οικονομία βίωσε τη χειρότερη δημοσιονομική και οικονομική κρίση στη σύγχρονη ιστορία της. Η χώρα έθεσε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο, μακρόπνοο αλλά και επίπονο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που οδηγεί σταδιακά σε ριζική αναδιάταξη της οικονομίας της. Παρά ταύτα, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν για έξοδο της χώρας από την κρίση, η σημαντικότερη των οποίων είναι η επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στην Eurobank EFG συμμετέχουμε ενεργά στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με αιχμή την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την καινοτομία και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.


Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές και απαιτητικό περιβάλλον , ο Όμιλος μας παρέμεινε, σε όλα τα τρίμηνα του χρόνου, κερδοφόρος, χάρις στην εμπιστοσύνη των πελατών μας και τη συνεχή προσπάθεια των εργαζομένων μας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενισχύσαμε οργανικά την κεφαλαιακή μας βάση και τη ρευστότητά μας, μέσα από στρατηγικές κινήσεις, όπως η συνεργασία μας με την Raiffeisen Bank στην Πολωνία και η συγχώνευση με την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ, που επιβεβαιώνουν στην πράξη την ικανότητα του Ομίλου μας να προσαρμόζει τη στρατηγική του και να κινείται ευέλικτα και δημιουργικά ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες. Το 2010, πετύχαμε τη διατήρηση των εσόδων προ προβλέψεων, εστιάζοντας στην επιλεκτική ανάπτυξη των εργασιών μας, κυρίως εκτός Ελλάδος, και στον περαιτέρω περιορισμό του κόστους, ενώ παράλληλα συνεχίσαμε την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Στην Eurobank παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ενεργητική αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα δύσκολης και απαιτητικής συγκυρίας, συνεχίζοντας να στηρίζουμε πολύπλευρα τους πελάτες μας και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των οικονομιών σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία.»

Produced by