25
ΦΕΒ

Επίλεκτος: Σε δοκιμαστική λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός της θυγατρικής ''Selected Volt"


H εταιρεία ''ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ''  ανακοινώνει πως στις 23.02.2011 ηλεκτρίσθηκε και τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία ο φωτοβολταικός σταθμός της θυγατρικής εταιρείας ''SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'', ισχύος 9,99 Mwp στα Φάρσαλα του Νομού Λάρισας.

Η εταιρεία SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ελέγχεται από την ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ εμμέσως σε ποσοστό 100 % μέσω της θυγατρικής της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Produced by