25
ΦΕΒ

ΕΒΖ: Δεν επηρεάζεται η λειτουργία της απο την απόφαση της ΑΤΕ


Δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης η απόφαση της Αγροτικής Τράπεζας να πουλήσει το ποσοστό της σε αυτή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 24.2.2011, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος που κατέχει το 82,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αποφάσισε την πρόσληψη συμβούλου και τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της στην εταιρία μας.

Η έναρξη της παραπάνω διαδικασίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία και δραστηριότητα της εταιρίας η οποία συνεχίζεται κανονικά , όπως μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία θα υλοποιήσει τις κάθε είδους δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της που έχει ή θα αναλάβει και θα συνεχίσει την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των παραγωγών-αγροτών.


Παράλληλα, με ξεχωριστή ανακοίνωση της η ΕΒΖ γνωστοποίησε πως στη σημερινή (25.2.2011) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε την παραίτησή του το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωνσταντίνος Μπλιάτσιος, η οποία και έγινε αποδεκτή.
O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τον κ. Μπλιάτσιο για την μέχρι τώρα προσφορά του και συνεργασία του.
Produced by