25
ΦΕΒ

Revoil: Στα € 2.79 εκατ.τα κέρδη του 2010


Στα € 2.79 εκατ. υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Revoil στη χρήση του 2010 έναντι € 3.04 εκατ. στη περσινή χρήση, ενισχυμένα από τα κέρδη της ναυτιλίας τα οποία απαλλάσσονται φόρων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 764.2 εκατ. το 2010 από € 581.1 εκατ. το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31.51% κυρίως λόγω των αυξήσεων των φόρων στα καύσιμα και τις συγκριτικά υψηλότερες τιμές του πετρελαίου διεθνώς.

Οι πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης) του Ομίλου στην εσωτερική αγορά το 2010 ανήλθαν στα 516.4 εκατ. λίτρα, έναντι 522.5 εκατ. λίτρα το 2009 εμφανίζοντας μικρή μείωση 1.17%, με το σύνολο της Ελληνικής αγοράς καυσίμων να κινείται σε διψήφια νούμερα πτώσης. Οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που αποτέλεσαν το 32,2% των συνολικών πωλήσεων του έτους λόγω της πτώσης της κατανάλωσης και
του ήπιου χειμώνα, παρουσίασαν πτώση 7%.

Οι πωληθέντες όγκοι λιπαντικών του Ομίλου κερδίζοντας νέα μερίδια αγοράς παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 29%.
Στον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου, ποσό € 1.44 εκατ. προέρχεται από την δραστηριότητα στην Ναυτιλία μέσω της νεοσύστατης 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν.

Τα μεικτά κέρδη έκλεισαν στα € 23.99 εκατ. από € 25.15 εκατ. το 2009 παρουσιάζοντας πτώση 4,61%, λόγω της μείωσης των πωλούμενων όγκων καυσίμων. Το μεικτό κέρδος από την ναυτιλία ανήλθε στις € 843 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε € 8.92 εκατ. το 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14.65% συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα μεγέθη ποσού € 7.78 εκατ. το 2009 κυρίως λόγω των εσόδων που παρήγαγε η νέα δραστηριότητα στην ναυτιλία. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, που συμπεριλαμβάνουν κέρδη € 728 χιλιάδων από την ναυτιλία, έκλεισαν στα € 3.95 εκατ. το 2010 συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσού € 4.33 εκατ. το 2009. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου, που ενισχύθηκαν από τα κέρδη της ναυτιλίας τα οποία απαλλάσσονται φόρων, ανήλθαν στα € 2.79 εκατ. στη χρήση του 2010 έναντι € 3.04 εκατ. στη περσινή χρήση. Επισημαίνεται ότι η χρήση του 2010 έχει επιβαρυνθεί κατά το ποσό των € 344 χιλιάδων λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Η αντίστοιχη περσινή συγκρίσιμη χρήση είχε επιβαρυνθεί με το ποσό των 177.9 χιλιάδων ευρώ από πρόσθετους φόρους που επεβλήθησαν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2006, 2007 και 2008.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του Ομίλου έκλεισαν στα € 1,38 εκατ. στη χρήση του 2010 έναντι € 3.04 εκατ. στη περσινή χρήση μειωμένα λόγω των συναλλαγματικών διαφορών ευρώ/δολλαρίου ΗΠΑ κατά την ενοποίηση από την συμμετοχή της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της πλοιοκτητριών εταιριών.

Το 2010 ήταν μία χρονιά δοκιμασίας για όλους τους εμπορικούς κλάδους καθώς άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο επηρεάστηκε από την μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών απόρροια της πραγματικής συρρίκνωσης του εισοδήματος μίας μεγάλης μερίδας πληθυσμού, της ανεργίας αλλά και της αυτοσυγκράτησης όλων λόγω της αβεβαιότητας για το μέλλον. Η ελληνική αγορά καυσίμων πέρα των ανωτέρω είχε να αντιμετωπίσει τις επαναλαμβανόμενες αυξήσεις των φόρων στα καύσιμα που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της τελικής τιμής των προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ήταν αναπόφευκτη καταγράφοντας διψήφια νούμερα πτώσης.

Επιπρόσθετα οι εταιρίες εμπορίας είχαν να αντιμετωπίσουν και θέμα ρευστότητας καθώς αυξήθηκαν οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης λόγω των υψηλότερων τιμών σε συνδυασμό με την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική των διυλιστηρίων. Αντίστοιχες συνθήκες βίωσαν και οι πρατηριούχοι με αρκετά πρατήρια να αναστέλλουν την λειτουργία τους.

Σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον ο Όμιλος REVOIL και το 2010 συνέχισε την εμπορική πολιτική προσέλκυσης νέων αποδοτικών πρατηρίων, προσθέτοντας 71 νέα σημεία πώλησης, ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς του στην εγχώρια εμπορία πετρελαιοειδών σε 7,43% (Νοέμβριος 2010). Παράλληλα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα rebranding, ανανεώνοντας την εταιρική του εικόνα στο σύνολο του δικτύου πρατηρίων του.
Ο Όμιλος REVOIL με την διαχρονική αδιάκοπη ανάπτυξη και εξέλιξη του απαντά στις προκλήσεις με στρατηγικές και ενέργειες που:

- Διασφαλίζουν ότι νέα πρατήρια θα ενταχθούν στο δίκτυο καθώς οι επιχειρηματίες πρατηριούχοι ειδικά αυτή την εποχή επιζητούν συνεργασία με υγιείς, ευέλικτες και πελατοκεντρικές Εταιρίες Εμπορίας με δυναμική και συνεχή ανάπτυξη.

- Ενισχύουν το προφίλ του Ομίλου εκμεταλλευόμενοι την ενιαία - νέα εταιρική εικόνα του δικτύου πρατηρίων που λειτουργεί ως πόλος έλξης για νέες συνεργασίες και περισσότερους τελικούς καταναλωτές.

- Βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πελάτη μέσω προγραμμάτων micromarketing ενεργειών στο πρατήριο.

Στα ανωτέρω έρχεται να προστεθεί η νέα δραστηριότητα του Ομίλου στη ποντοπόρο ναυτιλία που ξεκίνησε το 2010 και αναμένεται εντός του 2011 να αποφέρει σημαντικά έσοδα με την παραλαβή και ναύλωση και του δεύτερου πλοίου τον Ιανουάριο.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0329 ευρώ ανά μετοχή.

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της χρήσης 2010 μαζί με την Ετήσια Οικονομική έκθεση της Μητρικής και του Ομίλου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.revoil.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 25 Φεβρουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την θυγατρική ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από το site της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aristonshipping.gr. Το site είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις στα ελληνικά και αγγλικά και καλύπτει την ΑΡΙΣΤΟΝ (προφίλ, διοίκηση, στόλος, φωτογραφίες πλοίων κ.α) αλλά και γενικότερα θέματα της ποντοπόρου ναυτιλίας με ενότητες όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), οι κατηγορίες των πλοίων ξηρού φορτίου, οι δείκτες ναυλαγοράς κ.α.
Produced by