28
ΦΕΒ

Ανδρομέδα: Στις 28/4 τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2011


Στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. παρ. 1.β του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε το Πρόγραμμα των Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., ως εξής:

Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2011: 28/04/2011

Δημοσίευση αποτελεσμάτων Α εξαμήνου 2011: 28/07/2011

Δημοσίευση αποτελεσμάτων Γ τριμήνου 2011: 27/10/2011

Δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2011: 26/01/2012

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 δημοσιεύθηκαν στις 20/01/2011.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε για τις 11/02/2011 και πραγματοποιήθηκε την 22/02/2011.
Produced by