28
ΦΕΒ

EFG Eurolife: Ανοδικά κατά 3,6% η παραγωγή ασφαλίστρων το 2010


Στα 336,5 εκ. ευρώ, με άνοδο 3,6% διαμορφώθηκαν τα ασφάλιστρα της EFG Eurolife το 2010, σε σχέση με το 2009. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής της EFG Eurolife AEAZ ανήλθε σε 267,8εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 1,3% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2009. Η δραστηριοποίηση της εταιρίας στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων περιοδικού ασφαλίστρου μέσω του bancassurance και επιλεγμένων συνεργατών, σημείωσε ανάπτυξη σε ποσοστό 13,7 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και ανήλθε στα 141,8 εκ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Ζωής ανήλθαν σε 43,5 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 3,3 %.

Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, η παραγωγή ασφαλίστρων της EFG Eurolife ΑΕΓΑ ανήλθε στα 68,8 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 13,6% σε σχέση με το 2009 και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 23,5%.

Τα ίδια κεφάλαια και των δύο Ασφαλιστικών εταιριών υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα από το νόμο περιθώρια φερεγγυότητας, αντανακλώντας την οικονομική ευρωστία και την φερεγγυότητά τους.

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική αποτελείται από δύο ασφαλιστικές εταιρίες, την EFG Eurolife AΕΑΖ και την EFG Eurolife ΑΕΓΑ.
Produced by