28
ΦΕΒ

Coca-Cola: Eπιτυχής διάθεση ομολογιών αξίας 300.000.000 ευρώ


Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή διάθεση από την Coca-Cola HBC Finance B.V. νέων ομολογιών αξίας ευρώ 300.000.000, σταθερού επιτοκίου 4,25% και λήξεως την 16η Νοεμβρίου 2016, με την εγγύηση της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Οι Νέες Ομολογίες προστίθενται και αποτελούν ενιαία σειρά με τις ήδη υφιστάμενες ομολογίες αξίας ευρώ 300.000.000, σταθερού επιτοκίου 4,25% και λήξεως την 16η Νοεμβρίου 2016, οι οποίες είχαν εκδοθεί την 16η Νοεμβρίου 2009 .

Με την έκδοση των Νέων Ομολογιών, η συνολική αξία της σειράς θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 600.000.000. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε σημαντικά και οι Νέες Ομολογίες κατανεμήθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών. Η τιμή για τις προσφορές ήταν ευρώ 100,436, η οποία αντιπροσωπεύει απόδοση 4,159%. Τα έσοδα από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υπολοίπου των ομολογιών αξίας ευρώ 500.000.000, σταθερού επιτοκίου 4,375%, εκδόσεως της Coca-Cola HBC Finance B.V. και λήξεως την 15η Ιουλίου 2011, οι οποίες είναι εγγυημένες από την Coca-Cola Τρία Έψιλον. Ως εκ τούτου, θα επεκταθεί ο χρόνος ωρίμανσης του συνολικού δανεισμού του Ομίλου.

Η συναλλαγή αναμένεται να εκκαθαρισθεί την 2α Μαρτίου 2011. Οι Νέες Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν στον Επίσημο Κατάλογο της Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου, προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange).

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον βαθμολογείται με Α (με σταθερή προοπτική) από τον οίκο Standard & Poor's και με Α3 (με σταθερή προοπτική) από τον οίκο Moody's. Οι Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch και The Royal Bank of Scotland ενήργησαν από κοινού ως κύριοι διοργανωτές της έκδοσης (joint lead managers).
Produced by